ANKIETA | REPUTACJA.ORG | 1.04.2019

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w doprecyzowaniu kryteriów oceny rankingowej Państwa organizacji. Ranking ww. będzie
publicznie dostępny w innowacyjnym serwisie Reputacja.org, który jest częścią sieci ponad 70 serwisów rankingowych oraz 40 serwisów propagacyjnych.